Οροι Χρησης

Η ιστοσελίδα www.c-architects.gr, το λογότυπο, το περιεχόμενο και τα στοιχεία των σχετικών ιστοσελίδων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας με την επωνυμία Συμεών Χρυσομηλίδης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μητροπόλεως αριθμός 67, με ΑΦΜ 063586311 αρμοδιότητας της ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί το αρχιτεκτονικό γραφείο με το διακριτικό γνώρισμα «C-Architects» (στο εξής «αρχιτεκτονικό γραφείο.») και προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου 2123/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (ΦΕΚ Α’ 25/4-3-1993), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.c-architects.gr, ενδεικτικά οι φωτογραφίες, τα γραφικά, το λογότυπο, τα κείμενα, τα σύμβολα, τα σχεδιαγράμματα, όλα τα διακριτικά γνωρίσματα, όλα τα αρχεία κ.λ.π. είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του αρχιτεκτονικού γραφείου και υπάγεται στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, διανομή και, γενικά, η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο όλων όσων περιλαμβάνονται στον ιστότοπο www.c-architects.gr, είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε μερικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αρχιτεκτονικού γραφείου. 

Υποχρεώσεις επισκεπτών 

Οι επισκέπτες του ιστότοπου www.c-architects.gr πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους χρήσης πριν εισέλθουν στις ιστοσελίδες και εάν δεν συμφωνούν πρέπει να σταματήσουν την πλοήγηση. Εάν συνεχίσουν την πλοήγηση θεωρείται ότι συμφωνούν και αποδέχονται τους όρους χρήσης. 

Οι επισκέπτες οφείλουν να προστατεύουν τα ηλεκτρονικά μέσα που χρησιμοποιούν (υπολογιστές κ.λ.π.) με προγράμματα προστασίας από κακόβουλα λογισμικά και ιούς, να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να μη διαπράττουν οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του ιστότοπου www.c-architects.gr 

Εάν τυχόν προκληθεί ζημιά στο αρχιτεκτονικό γραφείο που προέρχεται από κακή χρήση των επισκεπτών του ιστότοπου www.c-architects.gr, θα επέρχονται οι ανάλογες κυρώσεις. 

Αποποίηση εγγυήσεων, Περιορισμός ευθύνης 

Η πλοήγηση και χρήση των ιστοσελίδων του αρχιτεκτονικού γραφείου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών της. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε οι ιστοσελίδες του να είναι προστατευμένες από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς και να είναι σε καλή λειτουργία. Δεν δίδει, όμως, τέτοια εγγύηση. Το αρχιτεκτονικό γραφείο δεν θα φέρει ευθύνη εάν εμφανισθούν προβλήματα είτε τεχνικά είτε άλλης μορφής, ακόμα κι αν δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του. Το αρχιτεκτονικό γραφείο δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμιά περίπτωση υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει στους επισκέπτες, λόγω της χρήσης του ιστότοπου www.c-architects.gr . 

Σημειώνουμε ότι οι πληροφορίες και γενικά όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου www.c-architects.gr δεν παρέχουν κάποια εγγύηση σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητά τους και δεν αποτελούν διαφήμιση ή συμβουλή για οποιαδήποτε χρήση τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμβουλή του αρχιτεκτονικού γραφείου.

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Οι παρόντες όροι χρήσης, όπως εκάστοτε ισχύουν, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, στην περίπτωση δε που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του αρχιτεκτονικού γραφείου, αρμόδια για την επίλυσή της θα είναι τα δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

Αλλαγές στους όρους χρήσης 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιεί τους αναφερόμενους παραπάνω όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με απλή ανάρτηση του τροποποιημένου κειμένου σ’ αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. 

Ερωτήσεις και απορίες σχετικά με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου(e-mail) info@c-architects.gr .