Πολιτικη Απορρητου

Το Ιδιωτικό Απόρρητο ή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πώς συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και διαμοιράζονται προσωπικές πληροφορίες όταν επισκέπτεστε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.c-architects.gr . Για την γενική προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις χώρες της Ε.Ε. εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Κανονισμός GDPR/EC/2016/679, στον οποίο περιλαμβάνονται οι σχετικές γενικές διατάξεις για την ασφάλεια αυτών. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Όταν επισκέπτεστε το www.c-architects.gr αυτόματα συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, την διεύθυνση IP, τη ζώνη ώρας αλλά και κάποια cookies που είναι ήδη εγκατεστημένα στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. 

Αυτό γίνεται προκειμένου να συγκεντρώσουμε πληροφορίες που αφορούν τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό με αριθμούς και γράμματα, δηλαδή πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, προκειμένου, κάθε φορά που συνδέεστε με τον ιστότοπο www.c-architects.gr, να επανέρχονται αυτόματα οι πληροφορίες και να σας παρέχονται σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Με την χρήση των cookies υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα και για το αρχιτεκτονικό γραφείο και για τους επισκέπτες. Το αρχιτεκτονικό γραφείο αποθηκεύει στη συσκευή σας μόνο τα cookies που είναι εντελώς απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για τους υπόλοιπους τύπους cookies που χρησιμοποιούντα για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς χρειαζόμαστε την συναίνεσή σας για την αποθήκευσή τους. 

Έχετε το δικαίωμα να μην δώσετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση των cookies ή να τα απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή σας όταν κάνετε χρήση των ιστοσελίδων μας. Ακόμα, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε ή να παύσετε τη συναίνεσή σας οποτεδήποτε το θελήσετε, κάνοντας τη δήλωση για τα cookies στην ιστοσελίδα μας. Σας ενημερώνουμε ότι στην περίπτωση αυτή και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα cookies που σχετίζονται με τεχνικούς σκοπούς, υπάρχει πιθανότητα να καταστεί πιο δύσχρηστη η χρήση αυτών. 

Προσωπικά δεδομένα 

Τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων είναι πληροφορίες γι’ αυτά που μπορούν να βεβαιωθούν, όπως π.χ. η το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το e-mail κ.λ.π.  

Τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε από εσάς τα χρησιμοποιούμε για να σας παρέχουμε υπηρεσίες αρχιτεκτονικού γραφείου. Συγκεκριμένα ζητάμε από εσάς τα εξής: α) ονοματεπώνυμο, β) τηλέφωνο, γ) διεύθυνση κατοικίας, δ) e-mail. 

Όταν μας δηλώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θεωρείται ότι μας χορηγείτε τη συναίνεσή σας για να τα αποθηκεύσουμε και να τα επεξεργαστούμε. Αυτό γίνεται μόνο όταν είναι αναγκαίο. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν τα διαβιβάζουμε σε άλλους και δεν τα δημοσιοποιούμε. Τα τηρούμε και τα χρησιμοποιούμε μόνο για λόγους που αφορούν την επικοινωνία και τις συναλλαγές μαζί σας και με τις αρχές και για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.  

Πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα 

Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θεωρούμε κάθε ενέργεια ή αλληλουχία ενεργειών που πραγματοποιείται είτε με τη χρήση είτε χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, δηλαδή επεξεργασία είναι η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 

Κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων 

Υπάρχει ενδεχόμενο να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας, με σκοπό πάντα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς εσάς. Το αρχιτεκτονικό γραφείο θα εξασφαλίζει πάντα την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις τρίτες αυτές εταιρείες με συμβατικές ρήτρες που θα περιορίζουν το σκοπό επεξεργασίας και τήρησης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που απαιτούνται για τη σωστή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR/EC/2016/679. Η εταιρεία μας, αλλά και οι τρίτες εταιρείες που δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο σύμφωνα με τους νόμους και τον Κανονισμό για συγκεκριμένους σκοπούς. Οι τρίτες εταιρείες συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε. είτε εκτός, σε τρίτες χώρες. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα γίνει σχετική ενημέρωση των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Τα δικαιώματά σας 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για την γενική προστασία δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR/EC/2016/679) έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

  1. Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Κανονισμού), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα. 
  1. Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς. 
  1. Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 Κανονισμού) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς. 
  1. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) του λογαριασμού Μέλους-Χρήστη και των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς. 
  1. Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού). 
  1. Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
  1. Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 Κανονισμού), δηλαδή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. 
  1. Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 11523, +30 210 6475600, contract@dpa.gr). 

Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουμε 

Αποτελεί προτεραιότητά μας να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποτελεσματικά, έχοντας πάντα  υπ’ όψιν μας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, με σκοπό να τηρούνται οι αρχές και οι διατάξεις του Κανονισμού και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο όσοι αναφέρονται παραπάνω. 

Άλλες υποχρεώσεις μας 

Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που θεωρούνται απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από το είδος των υπηρεσιών και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας από την νομοθεσία που ισχύει εκάστοτε. Εμείς θα καταβάλλουμε πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς. 

Σε περίπτωση που χρειαστεί να συμμορφωθούμε σε υποχρεώσεις που πηγάζουν από το νόμο, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμα κι αν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς. 

Πάντοτε, όμως, τα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και διαβιβάζονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας πολιτικής. 

Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας πολιτικής, γεγονός που εμπεριέχει την πιθανότητα να έχουν αποκαλυφθεί προσωπικά σας δεδομένα, τότε μέσα σε 72 ώρες από την αναγνώριση του συμβάντος θα ειδοποιήσουμε την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα. 

Επειδή δεν απασχολούμε πάνω από 250 εργαζόμενους στην εταιρεία μας, επειδή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που εκτελούμε είναι περιστασιακή, επειδή δεν επεξεργαζόμαστε ειδική κατηγορία προσωπικών δεδομένων, ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν ποινικές υποθέσεις, δεν υποχρεούμαστε σε τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 

Αλλαγές στη παρούσα Πολιτική Απορρήτου 

Το αρχιτεκτονικό γραφείο διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών του και την εναρμόνισή της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε την παρούσα πολιτική απορρήτου τακτικά προκειμένου να ενημερώνεστε για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρία με την επωνυμία Συμεών Χρυσομηλίδης, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μητροπόλεως αριθμός 67 με ΑΦΜ 063586311 και υπάγεται στη ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί το αρχιτεκτονικό γραφείο ………………….